Szelki bezpieczeństwa BHP wykorzystywane są przede wszystkim do zatrzymywania ciała pracownika w momencie spadania. W bezpieczny sposób rozkładają siły dynamiczne towarzyszące powstrzymywaniu spadania. Pasy udowe i barkowe są akcesoriami dopuszczonymi do użytkowania jako elementy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa charakteryzują się ergonomiczną konstrukcją oraz dopasowanymi punktami zaczepowymi. Szelki nie zapobiegają upadkom, ich zadaniem jest doprowadzenie do bezpiecznego zatrzymania spadającego pracownika oraz maksymalne złagodzenie ewentualnych następstw nagłej utraty prędkości. Konstrukcję szelek określa norma EN 361 - Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Szelki bezpieczeństwa.