Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 7: Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

EN 381-7