Środki ochrony oczu i twarzy zapobiegają uszkodzeniom oczu i części twarzowej głowy, spowodowanym czynnikami
mechanicznymi, chemicznymi i biologicznymi, termicznymi oraz szkodliwym promieniowaniem. W ofercie gogle ochronne, okulary, EN166

Okulary, gogle ochronne