W związku ze zmianą przepisów wchodzącą w życie 2020-01-01, informujemy, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Ochraniacze kolan EN 14404

Sklep prowadzi sprzedaż ochraniaczy kolan zgodnych z normą EN 14404. Norma EN 14404 ustala wymagania dla ochraniaczy kolan przewidzianych do pracy w pozycji klęczącej. Wszystkie sprzedawane ochraniacze są odpowiednio oznakowane przez producenta. W opakowaniu znajduje się informacja o zastosowanej metodzie badań i określono poziomy skuteczności ochrony kolan. W przypadku gdy zadeklarowano ochronę przed dodatkowymi zagrożeniami, mogą być również stosowane wymagania skuteczności ochrony podane w innych normach.

EN 14404