Podzespoły odpowiedzialne za łączenie klamry zaczepowej szelek bezpieczeństwa z punktem kotwiczącym. Ich głównym celem jest zatrzymanie upadku oraz zminimalizowanie siły udarowej do bezpiecznej wartości, przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka wystąpienia szkodliwych dla organizmu skutków utraty prędkości spadania. Wśród elementów, które mogą pełnić funkcję łącząco-amortyzującą znajdują się: - urządzenia samozaciskowe (zgodne z normą PN-EN 353-2), - amortyzatory bezpieczeństwa (zgodne z normą PN-EN 355, mogą być dodatkowo wyposażone w linki bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 354), - urządzenia samohamowne (zgodne z normą PN-EN 360).